Leto

Leto

Turistické trasy v okolí

Cesta hrdinov SNP

Cesta hrdinov SNP
Obtiažnosť Vysoká
Dĺžka 5,5 km
Prevýšenie 1065 m
Čas túry 3:05 h
Zaujímavosti
Trasa vedúca z obce Telgárt na Kráľovu hoľu časťou červeno značenej turistickej magistrály pomenovanej na počesť SNP, množstvo výhľadov

Popis Trasy

Z obce Telgárt pokračujeme červeným turistickým značením až na okraj obce, ďalej cez les, lesnou cestou, neskôr chodníkom v stúpaní k elektrickému vedeniu. Ďalej stále v stúpaní popri elektrárni k prameňu Zubrovice. Od pramenňa pokračujeme chodníkom v stúpaní križujúc asfaltovú komunikáciu východným svahom na vrchol Kráľovej hole.

 • Telgárt
 • Prameň Zubrovice
 • Kráľova Hoľa

Z Telgártu cez Kráľovu skalu

Z Telgártu cez Kráľovu skalu
Obtiažnosť Vysoká
Dĺžka 6 km
Prevýšenie 1065 m
Čas túry 3:35 h
Zaujímavosti
Pekná trasa vedúca cez Kráľovu skalu, skalný predvrchol Kráľovej hole,množstvo výhľadov.

Popis Trasy

Od centrálnej orientácie v Telgárte pokračujeme zeleným turistickým značením, odbočíme z hlavnej ulice, na okraji obce v stúpaní po chodníku pastvinami a neskôr lesným porastom až vystúpime z pásma lesa do pásma kosodreviny, ďalej až na sklaný vrchol Kráľovej skaly s peknými výhľadmi na Kráľovu hoľu a Horehronské podolie. Zo sklaného vrcholu pokračujeme v klesaní do sedla Snehová jama, križujúc asfaltovú komunikáciu pokračujeme slabo viditeľným chodníkom v trávnatom svahu na vrchol Kráľovej hole. 

 • Telgárt
 • Kráľová skala
 • Kráľova Hoľa

Z Pustého poľa na Kráľovu hoľu

Z Pustého poľa na Kráľovu hoľu
Obtiažnosť Vysoká
Dĺžka 11 km
Čas túry 3:30 h
Zaujímavosti
Pekná trasa vedúca popri riečke Hnilec až k jej prameňu pod Kráľovou hoľou popod skalný amfiteáter Martalúzka.

Popis Trasy

Od rázcestia na Pustom poli pokračujeme asfaltovou komunikáciou po zelenom a žltom turistickom značení popri riečke Hnilec k rázcestiu Zadná dolina. Od rázcestia vľavo žltou značkou po lesnej ceste, neskôr v prudkom stúpaní po chodníku ku kóte Zadná Nemecká. Odtiaľ stále chodníkom po žltej značke, neskôr popod skalný amfiteáter Martalúzka popri kaskádach Hnilca k rázcestiu Tri studne. Ďalej modrým značením v prudkom stúpaní na vrchol Kráľovej hole.

 • Pusté pole
 • Zadná dolina
 • Zadná Nemecká
 • Tri studne
 • Kráľová hoľa

Na Kráľovú hoľu z obce Šumiac

Na Kráľovú hoľu z obce Šumiac
Obtiažnosť Vysoká
Dĺžka 5,1 km
Prevýšenie 1066 m
Čas túry 3:05 h
Zaujímavosti
Pekná trasa vedúca z obce Šumiac cez Predné sedlo na Kráľovu hoľu, ideálna na zimný výstup so skialpinistickou výstrojou, množstvo výhľadov.

Popis Trasy

Z obce Šumiac pokračujeme modrým turistickým značením v stúpaní, miestami lúčnatými priestranstvami, miestami lesom po lesnej ceste až do Predného sedla, čo je asi polovica výstupu. Z Predného sedla pokračujeme lesom do Vyšného sedla, odtiaľ otvoreným hoľným terénom s výhľadom na okolitú krajinu až na vrchol Kráľovej hole.

 • Šumiac
 • Predné sedlo
 • Kráľová hoľa

K hradu Muráň - Muránska planina

K hradu Muráň - Muránska planina
Obtiažnosť Vysoká
Dĺžka 5,1 km
Prevýšenie 700 m
Čas túry 7:30 h

Popis Trasy

Náročná trasa najmä pre svoju dĺžku. Náročnejší je úvodný výstup na bralnatý vyhliadkový vrchol Cigánky na juhovýchodnom okraji Muránskej planiny. Táto prírodná rezervácia na vrchole ukrýva zrúcaniny hradu Muráň.

Za okrajom Veľkej lúky trasa pokračuje lesným prostredím planiny do malebného prostredia krasových lúk v lokalite Studňa. Trasa vedie po dobre značkovaných turistických chodníkoch. Zvýšenú pozornosť treba venovať častejšej zmene farby turistického značkovania.

 • Muráň
 • Muránsky hrad-horáreň 1 1/2 hod.
 • Muránsky hrad-zrúcanina 1/4 hod.
 • Veľká lúka-Piesky 3/4 hod.
 • Jaškova muka 1/2 hod.
 • Studňa-hájovňa 1 1/2 hod.
 • Maretkina 3/4 hod.
 • Veľká lúka-Piesky 3/4 hod.
 • Veľká lúka 1/2 hod.
 • Pod Skalou 1/2 hod.
 • Muránska Huta 1/2 hod.

K Dobšinskej ľadovej jaskyni - Slovenský raj

K Dobšinskej ľadovej jaskyni - Slovenský raj
Obtiažnosť Stredná
Prevýšenie 291 m
Čas túry 5:51 h

Popis Trasy

Stredne náročná trasa. Hoci neobsahuje výrazné stúpania, je pomerne dlhá. Vedie pohodlným terénom väčšinou po lesných cestách s dobrým značkovaním. Z malebného prostredia v okolí vodnej nádrže Palcmanská Maša vystupuje na výrazný hrebeň na rozhraní Gemera a Spiša.

Pohodlný prechod širokým hrebeňom ponúka množstvo výhľadov do Stratenskej doliny a na severný Gemer. Výlet v záverečnej časti zahŕňa zostup do Stratenskej doliny a návštevu jednej z najkrajších ľadových jaskýň na svete - Dobšinskú ľadovú jaskyňu.

 • Dedinky
 • Palcmanská Maša 1/2 hod.
 • Dobšinský kopec 1/2 hod.
 • Voniarky 3/4 hod.
 • Pod Hanesovou II. 1 3/4 hod.
 • Nižná záhrada 1 hod.
 • Dobšinská ľadová jaskyňa 3/4 hod.

Kláštorskou roklinou - Slovenský raj

Kláštorskou roklinou - Slovenský raj
Obtiažnosť Stredná
Prevýšenie 250 m
Čas túry 3:30 h

Popis Trasy

Stredne náročná okružná túra s exponovanými úsekmi v Prielome Hornádu a Kláštorskej rokline. Tieto úseky sú zaistené rebríkmi, stúpadlami, reťazami a mostíkmi a vyžadujú si zvýšenú opatrnosť. Prechod tiesňavou je jednosmerný, môže sa ísť len proti toku potoka! Zvyšok trasy vedie pohodlnými lesnými cestami a chodníkmi. Orientácia je vďaka dobrému značkovaniu jednoduchá.

Od Hrdla Hornádu po Kláštorisko prechádza národnou prírodnou rezerváciou Prielom Hornádu. V prvej časti zahŕňa prechod západnou, exponovanou časťou Prielomu Hornádu, pričom vedie tesne ponad tok rieky. Neskôr treba absolvovať výstup cez viacero vodopádov Kláštorskej rokliny do Kláštoriska.

 • Podlesok
 • Hrdlo Hornádu 1/4 hod.
 • Kláštorská roklina-ústie 1 hod.
 • Kláštorisko 1 hod.
 • Pod Kláštoriskom 1/4 hod.
 • Hrdlo Hornádu 3/4 hod.
 • Podlesok 1/4 hod.

Na Tomášovský výhľad - Slovenský raj

Na Tomášovský výhľad - Slovenský raj
Obtiažnosť Stredná
Prevýšenie 280 m
Čas túry 5:15 h

Popis Trasy

Stredne náročná okružná trasa. Zvýšenú opatrnosť si vyžadujú najmä exponované úseky v Prielome Hornádu a Kláštorskej rokline, ktoré sú zaistené lávkami, mostíkmi, reťazami, stúpadlami a rebríkmi. Ostatná časť túry vedie po pohodlných lesných cestách a chodníkoch. Orientácia je vďaka dobrému značkovaniu jednoduchá.

Trasa vystupuje na vyhľadávanú skalnú galériu Tomášovského výhľadu. Atraktívny je najmä prechod strednou časťou Prielomu Hornádu a výstup úzkou a romantickou Kláštorskou roklinou do rekreačnej oblasti Kláštorisko.

 • Čingov
 • Ďurkovec 1/4 hod.
 • Tomášovský výhľad 3/4 hod.
 • Letanovský mlyn 3/4 hod.
 • Kláštorská roklina-ústie 1 hod.
 • Kláštorisko 1 hod.
 • Biely potok-ústie 1 hod.
 • Čingov 1/2 hod.

Prielomom Hornádu – západ - Slovenský raj

Prielomom Hornádu – západ - Slovenský raj
Obtiažnosť Stredná
Prevýšenie 134 m
Čas túry 3:45 h

Popis Trasy

Stredne náročná okružná trasa. Prvá časť vedie exponovaným kaňonovitým úsekom Prielomu Hornádu, ktorý je zabezpečený mostíkmi, lávkami, reťazami, stúpadlami a rebríkmi. Prechod si vyžaduje zvýšenú opatrnosť.

Druhá časť vedie pohodlným terénom po lesných chodníkoch. Namáhavejší je len krátky strmý výstup na hrebeň Ihríka. Orientácia je vďaka dobrému značkovaniu jednoduchá. Túra je príťažlivou kombináciou náročného prechodu kaňonovitou časťou Prielomu Hornádu a pohodlného pochodu po vyhliadkovom hrebeni Ihríka. Väčšia časť výletu prechádza národnou prírodnou rezerváciou Prielom Hornádu.

 • Podlesok
 • Hrdlo Hornádu 1/4 hod.
 • Kláštorská roklina-ústie 1 hod.
 • Letanovský mlyn 1 hod.
 • Hrdlo Hornádu 1 1/4 hod.
 • Podlesok 1/4 hod.

Tiesňavou Zejmarská roklina - Slovenský raj

Tiesňavou Zejmarská roklina - Slovenský raj
Obtiažnosť Stredná
Prevýšenie 271 m
Čas túry 4:15 h

Popis Trasy

Stredne náročná okružná túra. V krátkej exponovanej tiesňave Zejmarská roklina je výstup zabezpečený rebríkmi, stúpadlami a reťazami a vyžaduje si zvýšenú opatrnosť. Prechod tiesňavou je jednosmerný, môže sa ísť len proti toku potoka! Ostatné časti trasy prechádzajú pohodlným terénom po lesných cestách a chodníkoch. Trasa je dobre značkovaná, prechodu cez planinu Geravy však treba za nepriaznivého počasia venovať zvýšenú pozornosť.

Túra vedie krajinársky pestrou južnou časťou Slovenského raja. Najnáročnejším úsekom je prechod romantickou tiesňavou Zejmarská roklina, ktorá je súčasťou rovnomennej národnej prírodnej rezervácie.

 • Dedinky
 • Biele Vody 1/2 hod.
 • Geravy 3/4 hod.
 • Predný Hýľ 3/4 hod.
 • Zadný Hýľ 1/4 hod.
 • Čertova hlava 1/2 hod.
 • Chotárna dolka 1/2 hod.
 • Biele Vody 1/2 hod.
 • Dedinky 1/2 hod.

Sokolia roklina v Slovenskom raji

Sokolia roklina v Slovenskom raji

Popis Trasy

Pomerne náročná okružná túra. Exponované úseky v tiesňave Suchá Belá sú zabezpečené drevenými a železnými rebríkmi, reťazami, stúpadlami a lávkami. Vyžadujú si zvýšenú opatrnosť. Prechod tiesňavou je jednosmerný, môže sa ísť len proti toku potoka! Zvyšok trasy vedie po pohodlných lesných cestách a chodníkoch.

Navrhovaná túra ponúka fascinujúci prechod tiesňavou Suchá Belá, ktorá je súčasťou rovnomennej národnej prírodnej rezervácie. Náročný prechod tajomným svetom kaskád, vodopádov a roklín je zabezpečený technickými pomôckami.

Roklina Veľký Sokol

Roklina Veľký Sokol

Popis Trasy

Roklina Veľký Sokol je najdlhšia roklina v Slovenskom raji a jedna z najkrajších. Z obce Píla  po zeleno značkovanom chodníku,  k rázcestiu popri horárni a po žlto značkovanom chodníku vedľa potoku veľkej Bielej vody k ústiu rokliny Veľký Sokol, čoraz strmším stúpaním po brehoch potoka a riečiskom sa dostávame do zúženia rokliny zvanej Kamenné vráta, míňame niekoľko vyvieračiek a prekonávame malé kaskády a malý vodopád, pokračujeme ďalej a po rebríkoch zdolávame veľké kaskády a veľký vodopád, riečiskom sa dostávame do záverečného zúženia tiesňavy, do Róthovej rokliny, kde sme odbočili od potoka a krátkym strmým výstupom cez les prichádzame k rázcestiu Glacká cesta. Ďalej ideme po červeno značkovanom chodníku na Glac, k bývalej horárni,pokračujeme cez Malú Poľanu a krásnym lesným chodníkom prichádzame k rázcestiu Palc a odtiaľ strmým zostupom sa dostávame do obce Píla.

 • Veľký Sokol ústie (Z) 0:25 h
 • Glacká cesta (Ž) 2:30 h
 • Glac (Č) 0:20 h
 • Malá Poľana (Č) 0:30 h
 • Palc (Č) 0:55 h
 • Píla (Ž) 0:30 h

Havrania skala

Havrania skala

Popis Trasy

Skala sa nachádza na d obcou Stratená. Priemerne náročná túra na vrchol s krásnym výhľadom. Neďaleko skaly vyviera Občasný prameň, po ktorom je pomenovaná obec Stratená.

Kopanec

Kopanec

Popis Trasy

Jeden z vrcholov hrebeňa medzi masívom Nízkych Tatier a Slovenským rajom. Tvorí záver Doliny Veľkej Bielej vody, ktorej tok pramení v jeho severných svahoch. Po svahoch Kopanca vedie horská cesta zo Stratenskej doliny, z ktorej sú pekné výhľady na Nízke a Vysoké Tatry a na Dolinu Veľkej Bielej vody. Cesta dosahuje najvyšší bod v sedle Kopanec 991 m.n.m..

Sedlom Kopanec vedie zelený turistický chodník, ktorý spája dolinu Blajzloch s Hansjakubovou dolinou.

Hansjakubova dolina

Hansjakubova dolina

Popis Trasy

Dolina medzi Kopancom a Štrbákovou. Ústi do Stratenskej doliny pri rázcestí Krivian.

Ňou pretekajúci potok má pred vyústením do Hnilca krátky kaňonovitý charakter. Vyššie nad ním je menšia vodná nádrž Hansjakubová.

Dolinou vedie zelený turistický chodník, modrá cyklotrasa a cesta 3. triedy, ktorá spája Stratenskú dolinu s dolinou Veľkej Bielej vody

Blajzloch

Blajzloch

Popis Trasy

Dolina, ktorou preteká jeden z potokov vytvárajúci dolinu Veľkej Bielej vody.

V kotlinovitom rozšírení doliny za krátkym kaňonovitým úsekom je menšia účelová vodná nádrž rovnomenného názvu.

Dolinou vedie zelený turistický chodník.

Gačovská skala

Gačovská skala

Popis Trasy

Južné ohraničenie planiny Geravy strmými skalnými zrázmi, spadajucími do kotlinovitého rozšírenia údolia Hnilca pri vodnej nádrži Palcmanská Maša.
Cesta je prístupná len s horským vodcom.

Z Dediniek cez výhliadku na Gačovskej skale na Geravy a späť.

Rekreačná oblasť Nízke Tatry

Rekreačná oblasť Nízke Tatry

Popis Trasy

Nízke Tatry  sú po Tatrách druhým najvyšším pohorím Slovenska a v každom ročnom období vyhľadávanou rekreačnou oblasťou.

Západnú časť tvoria Ďumbierske Tatry (najvyšší bod Ďumbier - 2 043 m) a východnú časť Kráľovohoľské Tatry (najvyšší bod Kráľova hoľa - 1 946 m, pod ktorou pramenia štyri významné slovenské rieky - Hron, Váh,  Hornád a Hnilec).

Medzi najvyhľadávanejšie doliny patrí Jánska dolina a Demänovská dolina, kde jaskyniari objavili viac ako 170 jaskýň a priepastí. Najrozsiahlejším a zároveň najznámejším jaskynným systémom na Slovensku je systém Demänovských jaskýň s dĺžkou 30 km. Tvorí ich deväť prepojených jaskýň, z nich sú prístupné Demänovská jaskyňa slobody a  Demänovská ľadová jaskyňa.

Peší turisti radi vystupujú na najvyššie nízkotatranské končiare Chopok a Ďumbier, ktoré ponúkajú atraktívne výhľady takmer na polovicu Slovenska a sú súčasťou najkrajšej slovenskej hrebeňovky.

Cykloturistika

Na bicykli na Kráľovu hoľu

Na bicykli na Kráľovu hoľu
Obtiažnosť Vysoká
Dĺžka 10 km
Prevýšenie 1066 m
Čas túry 2:00 h
Zaujímavosti
Jediná cyklotrasa vedúca na Kráľovu hoľu, mnoho výhľadov na Horehronské podolie, Slovenský raj, Muránsku planinu, Vysoké a Nízke Tatry.

Popis Trasy

Zo stredu obce Šumiac pokračujeme ulicou severným smerom von z obce. Ďalej spevnenou cestou v stúpaní lúčnatými priestranstvami, neskôr lesom sa niekoľkými serpentínami dostaneme do Predného sedla. Z Predného sedla pokračujeme asfaltovou cestou lesom cez sedlo Snehová jama, popri Kráľovej skale na temeno Kráľovej hole. Ďalej už otvoreným hôľnym terénom stále po ceste niekoľkými serpentínami na vrchol. Obmedzenia: Návrat bicyklom je možný len po tej istej trase do Šumiaca. Nie je možné pokračovať po hrebeni, alebo použiť inú zostupovú trasu. Počas celej trasy musí návštevník dodržiavať návštevný poriadok.

 • Šumiac
 • Predné sedlo
 • Kráľova hoľa

Zelená stuha Horehronia (48 km modrá)

Zelená stuha Horehronia (48 km modrá)

Popis Trasy

Trasa začína na Telgárte pri obecnom úrade. Stúpaním sa dostaneme do miestnej časti Havraník, kde máme možnosť skúsiť si jazdu v šere horských smrečín. Tu dosiahneme najvyššiu nadmorskú výšku na trase - 1000 m n. m. Ponad Čeremku prichádzame do rázovitej obce s peknými drevenicami Šumiac, odkiaľ poľnými cestami s panoramatickým výhľadom na Muránsku Planinu a Nízke Tatry prechádzame popod legendárnu Kráľovu Hoľu. Na Novej Maši v miestnej časti Švábolka vychádzame na cestu I/66, opustíme ju v Pohorelskej Maši (turistický kemping), odkiaľ po asfaltovej ceste vystúpame ponad ŠPR Vrchovisko pri Pohorelskej Maši (výskyt rosičky okrúhlolistej) až do obce Pohorelá. Opäť pokračujeme poľnými cestami na Heľpu, dejisko Horehronských folklórnych slávností, kde ešte raz využijeme cestu I/66 až po Závadku nad Hronom. Zo Závadky nás čaká stúpanie na Vyšné Rakytiny a poľnými cestami sa dostávame cez Polomku na Bacúch. Na oboch koncoch cesty je možnosť železničného spojenia a to na trati Margecany – Červená Skala – Banská Bystrica, alebo presun po ceste I/66 (Pusté Pole – Brezno – Banská Bystrica)

MÁTE OTÁZKU, NA KTORÚ STE NENAŠLI ODPOVEĎ?

+421 917 519 923

Objednávka rezervácie

Napíšte nám Vaše kontaktné údaje a my sa Vám ozveme.


loader  

loader  
loader  
loader  
loader  
loader